Even though we ARE Nikon lovers,we are NOT affiliated with Nikon Corp. in any way.

English German French

Sign up Login
Home Forums Articles Galleries Recent Photos Contest Help Search News Workshops Shop Upgrade Membership Recommended
members
All members Wiki Contests Vouchers Apps Newsletter THE NIKONIAN™ Magazines Podcasts Fundraising

Bahrain International Circuit Trip

yuriboiblu

Calgary, CA
259 posts

Click to send email to this author Click to send private message to this author
yuriboiblu Basic Member
Thu 12-Apr-07 06:16 AM

Mga Tropa,

Nandito na ako sa Bahrain International Circuit for the upcoming F1 Race on Sunday. Dito ko sa Fuddz nagkakape, at mukhang libre ata ang access sa internet. , baka double ang singilin sa akin sa kape ko ha. teka matanong muna itong receptionist na pinay.

Sana, makapasok ako ngayon dahil bukas pa ang start ng race timing. Wala pa akong nakukunan dahil may konti pang sandstorm. Weather is changing na raw dito.

~yuriboiblu
nikonian, saudi arabia

My Nikonians Gallery
My Other Sports Room

Yuriboiblu

Subject
ID
Reply message RE: Bahrain International Circuit Trip
1
Reply message RE: Bahrain International Circuit Trip
8
     Reply message RE: Bahrain International Circuit Trip
2
          Reply message RE: Bahrain International Circuit Trip
               Reply message RE: Bahrain International Circuit Trip
3
               Reply message RE: Bahrain International Circuit Trip
4
                    Reply message RE: Bahrain International Circuit Trip
9
Reply message RE: Bahrain International Circuit Trip
5
Reply message RE: Bahrain International Circuit Trip
6
     Reply message RE: Bahrain International Circuit Trip
7

G