Even though we ARE Nikon lovers,we are NOT affiliated with Nikon Corp. in any way.

English German French

Sign up Login
Home Forums Articles Galleries Recent Photos Contest Help Search News Workshops Shop Upgrade Membership Recommended
members
All members Wiki Contests Vouchers Apps Newsletter THE NIKONIAN™ Magazines Podcasts Fundraising

Auteursrechten.

Photophil

Gent, BE
9987 posts

Click to send email to this author Click to send private message to this author
Photophil Awarded for his valuable contributions to the Resources, most notably in Wildlife Photography Basic Member
Tue 29-Aug-06 04:08 PM

Zoals u waarschijnlijk weet, bestaan er beheersmaatschappijen voor de auteursrechten, gespecialiseerd in de visuele kunsten, waaronder fotografie.
Zo werd op 15 mei 1979 www.sofam.be opgericht in België.
De hoofddoelstelling van SOFAM bestaat erin de belangen van haar leden te verdedigen en de auteursrechten die hen toekomen, te innen. Lid worden is niet alleen belangrijk voor de professionele en pro-actieve verdediging van uw rechten maar ze verschaffen ook juridisch advies en modelcontracten en – documenten, alsook een tweejaarlijkse uitgave van het SOFAM-Tarief erkend door de Rechtbanken.

Kent u een dergelijke beheersmaatschappij in uw land?Cheers,
Philippe

WILDEYES / ARTERRA
Before You Attempt To Beat The Odds. Be Sure You Could Survive The Odds Beating You.

Subject
ID
Reply message RE: Auteursrechten.
1
Reply message RE: Auteursrechten.
2
Reply message RE: Auteursrechten.
3
     Reply message RE: Auteursrechten.
4
     Reply message RE: Auteursrechten.
5
     Reply message RE: Auteursrechten.
6

G