Even though we ARE Nikon lovers,we are NOT affiliated with Nikon Corp. in any way.

English German French

Sign up Login
Home Forums Articles Galleries Recent Photos Contest Help Search News Workshops Shop Upgrade Membership Recommended
members
All members Wiki Contests Vouchers Apps Newsletter THE NIKONIAN™ Magazines Podcasts Fundraising

Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!

Covey22

US
11750 posts

Click to send email to this author Click to send private message to this author

"RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!"

Covey22 Moderator Expert in various fields including aviation photography Awarded for his contributions to the Resources and The Nikonian eZine Charter Member
Sat 19-Dec-09 11:41 PM

Rhayan,

Pag walang flash, kailangan tamang tama ang White Balance settings mo. Kasi yung kulay nang ilaw ang lalabas sa litrato. Pag meron ibat-ibang mga ilaw, ang pinakamalakas o pinakamalapit na ilaw ang dapat gamitin mo para sa settings. Dilaw ang litrato sa gitna kasi ang ilaw duon ay Incandescent. So set your White Balance to incandescent pag walang flash diyan.

Inaayos ko nang kaunti using Photoshop Elements. Pero mahirap talagang aayusin sa PC kung hindi tama ang setting sa camera. Ginamit ko yung "Remove Color Cast." Kailangan mag-click sa isang object na puti, itim or grey (pwede rin ibang mid-tone na kulay imbis na grey). Ginamit ko ynng jacket niya. Perho hindi kasing accurate kung sinet mo sa camera sa umpisa. Philosophy ko - "set it in the camera, not on the PC." Pwedeng ayusin ito nang madali kung RAW ang ginagamit mo, pero pag JPEG or TIFF, ipit ka kasi hard-coded na yun sa litrato at mahirap tangalin/ayusin.

Click on image to view larger version


Ngayon, ynng flash photo mo sa taas - tama. Pero, kita mo na dumidilim ang background nang kaunti. Kasi yung shutter speed mo, mataas at tama para sa safe handholding, para hindi lalabas na "shaky" di ba? Pero, since hindi gumagalaw ang subject mo, ibaba mo nang kaunti - kunyari, 1/30th of a second imbis na 1/60th. Ang mangyayari diyan - mag babalance ang flash at yung ilaw sa kwarto sa lakas - makikita mo pa rin ang main subject, pero lalabas ang mga details sa background. Heto - may sample ako sa Galleries ko.

Finally, halata mo na mababa talaga ang shutter speed mo sa dalawang litrato na walang flash. Ang "rule of thumb" kumbaga ay - ang shutter speed mo dapat 1/your focal length. So - yung litrato sa baba - nasa 105mm ka diyan. Dapat ang shutter speed mo 1/100 or as close as you can get. Itaas mo yung ISO mo as high as possible to get there, kasi kitang-kita ang handshake mo at speeds below 1/30th. Nakikta mong naginging soft yung focus mo kasi nag-aalog yung kamay mo.

Okey? Ayos! Sana naman nakakatulong ito!

Attachment#1 (jpg file)

This is a hot, active topic! Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman! [View all] , Covey22 Moderator Expert in various fields including aviation photography Awarded for his contributions to the Resources and The Nikonian eZine , Tue 14-Aug-07 12:45 PM
Subject
ID
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
1
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
2
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
3
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
4
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
9
     Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
5
          Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
6
               Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
7
                    Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
8
                         Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
10
                              Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
11
                                   Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
12
                                        Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
13
                                             Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
14
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
30
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
15
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
16
     Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
17
          Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
18
               Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
19
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
20
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
21
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
23
     Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
26
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
22
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
24
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
38
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
25
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
27
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
28
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
29
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
31
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
32
     Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
33
          Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
34
               Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
35
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
36
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
37
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
39
     Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
40
          Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
41
               Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
42
                    Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
43
                         Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
45
                              Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
46
                                   Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
47
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
48