nikonians

Even though we ARE Nikon lovers,we are NOT affiliated with Nikon Corp. in any way.

| |
Go to a  "printer friendly" view of this message which allow an easy print Printer-friendly copy Go to the page which allows you to send this topic link and a message to a friend Email this topic to a friend
Forums Lobby MULTILINGUAL NIKONIANS Café Filipino (Public) topic #480
View in linear mode

Subject: "RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!" Previous topic | Next topic
Covey22 Moderator Expert in various fields including aviation photography Awarded for his contributions to the Resources and The Nikonian eZine Charter MemberSun 20-Dec-09 12:41 AM
10915 posts Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin    Click to send email to this author Click to send private message to this authorClick to view this author's profile
#41. "RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!"
In response to In response to 40


US
          

Rhayan,

Pag walang flash, kailangan tamang tama ang White Balance settings mo. Kasi yung kulay nang ilaw ang lalabas sa litrato. Pag meron ibat-ibang mga ilaw, ang pinakamalakas o pinakamalapit na ilaw ang dapat gamitin mo para sa settings. Dilaw ang litrato sa gitna kasi ang ilaw duon ay Incandescent. So set your White Balance to incandescent pag walang flash diyan.

Inaayos ko nang kaunti using Photoshop Elements. Pero mahirap talagang aayusin sa PC kung hindi tama ang setting sa camera. Ginamit ko yung "Remove Color Cast." Kailangan mag-click sa isang object na puti, itim or grey (pwede rin ibang mid-tone na kulay imbis na grey). Ginamit ko ynng jacket niya. Perho hindi kasing accurate kung sinet mo sa camera sa umpisa. Philosophy ko - "set it in the camera, not on the PC." Pwedeng ayusin ito nang madali kung RAW ang ginagamit mo, pero pag JPEG or TIFF, ipit ka kasi hard-coded na yun sa litrato at mahirap tangalin/ayusin.Ngayon, ynng flash photo mo sa taas - tama. Pero, kita mo na dumidilim ang background nang kaunti. Kasi yung shutter speed mo, mataas at tama para sa safe handholding, para hindi lalabas na "shaky" di ba? Pero, since hindi gumagalaw ang subject mo, ibaba mo nang kaunti - kunyari, 1/30th of a second imbis na 1/60th. Ang mangyayari diyan - mag babalance ang flash at yung ilaw sa kwarto sa lakas - makikita mo pa rin ang main subject, pero lalabas ang mga details sa background. Heto - may sample ako sa Galleries ko.

Finally, halata mo na mababa talaga ang shutter speed mo sa dalawang litrato na walang flash. Ang "rule of thumb" kumbaga ay - ang shutter speed mo dapat 1/your focal length. So - yung litrato sa baba - nasa 105mm ka diyan. Dapat ang shutter speed mo 1/100 or as close as you can get. Itaas mo yung ISO mo as high as possible to get there, kasi kitang-kita ang handshake mo at speeds below 1/30th. Nakikta mong naginging soft yung focus mo kasi nag-aalog yung kamay mo.

Okey? Ayos! Sana naman nakakatulong ito!
"Toodle-loo from Covey22!"

-Armando
Nikonians Team
Nikonians News - Fresh Everyday!

The Covey Blog!

My Plan:

Get out of the car.
Get closer to the subject.
Pick the right mid-tone this time.

See My Nikonians Gallery

Attachment #1, (jpg file)

  

Alert Printer-friendly copy | Reply | Reply with quote

This is a hot, active topic!Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman! [View all] , Covey22 Moderator Expert in various fields including aviation photography Awarded for his contributions to the Resources and The Nikonian eZine , Tue 14-Aug-07 03:45 PM
 
Subject Author Message Date ID
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
Covey22 Moderator Expert in various fields including aviation photography Awarded for his contributions to the Resources and The Nikonian eZine
16th Aug 2007
1
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
yuriboiblu
17th Aug 2007
2
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
Covey22 Moderator Expert in various fields including aviation photography Awarded for his contributions to the Resources and The Nikonian eZine
17th Aug 2007
3
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
yuriboiblu
17th Aug 2007
4
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
jemaerca
16th Jan 2008
9
     Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
yuriboiblu
18th Aug 2007
5
          Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
yuriboiblu
18th Aug 2007
6
               Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
Covey22 Moderator Expert in various fields including aviation photography Awarded for his contributions to the Resources and The Nikonian eZine
19th Aug 2007
7
                    Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
yuriboiblu
19th Aug 2007
8
                         Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
ramos8937
03rd Feb 2008
10
                              Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
Covey22 Moderator Expert in various fields including aviation photography Awarded for his contributions to the Resources and The Nikonian eZine
04th Feb 2008
11
                                   Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
bertha63
25th Feb 2008
12
                                        Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
Covey22 Moderator Expert in various fields including aviation photography Awarded for his contributions to the Resources and The Nikonian eZine
25th Feb 2008
13
                                             Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
yuriboiblu
12th Mar 2008
14
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
Covey22 Moderator Expert in various fields including aviation photography Awarded for his contributions to the Resources and The Nikonian eZine
09th Apr 2008
30
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
gilpen123
16th Mar 2008
15
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
Covey22 Moderator Expert in various fields including aviation photography Awarded for his contributions to the Resources and The Nikonian eZine
17th Mar 2008
16
     Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
gilpen123
18th Mar 2008
17
          Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
yuriboiblu
21st Mar 2008
18
               Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
gilpen123
22nd Mar 2008
19
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
ejygo
23rd Mar 2008
20
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
yuriboiblu
29th Mar 2008
21
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
bertha63
31st Mar 2008
23
     Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
yuriboiblu
04th Apr 2008
26
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
bertha63
31st Mar 2008
22
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
ejygo
01st Apr 2008
24
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
Rhayan
16th Dec 2009
38
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
gilpen123
04th Apr 2008
25
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
yuriboiblu
04th Apr 2008
27
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
ejygo
07th Apr 2008
28
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
yuriboiblu
08th Apr 2008
29
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
bertha63
11th Apr 2008
31
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
gilpen123
13th Apr 2008
32
     Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
ejygo
13th Apr 2008
33
          Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
julythefourth
16th Oct 2009
34
               Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
yuriboiblu
23rd Nov 2009
35
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
hondona Silver Member
25th Nov 2009
36
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
Rhayan
16th Dec 2009
37
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
Covey22 Moderator Expert in various fields including aviation photography Awarded for his contributions to the Resources and The Nikonian eZine
17th Dec 2009
39
     Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
Rhayan
19th Dec 2009
40
          Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
Covey22 Moderator Expert in various fields including aviation photography Awarded for his contributions to the Resources and The Nikonian eZine
20th Dec 2009
41
               Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
Rhayan
20th Dec 2009
42
                    Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
Rhayan
29th Dec 2009
43
                         Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
okilayko
22nd Mar 2010
45
                              Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
okilayko
22nd Mar 2010
46
                                   Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
Covey22 Moderator Expert in various fields including aviation photography Awarded for his contributions to the Resources and The Nikonian eZine
23rd Mar 2010
47
Reply message RE: Oh - Anong Nangyayari Diyan? Litrato Naman!
yuriboiblu
31st Mar 2010
48

Forums Lobby MULTILINGUAL NIKONIANS Café Filipino (Public) topic #480 Previous topic | Next topic