Go to a  "printer friendly" view of this message which allow an easy print Printer-friendly copy Go to the page which allows you to send this topic link and a message to a friend Email this topic to a friend
Forums Lobby MULTILINGUAL NIKONIANS The Dutch Café (Public) topic #916
View in linear mode

Subject: "RE: Svolvaer: Noorderlicht" Previous topic | Next topic
wblink Registered since 09th Feb 2009Fri 26-Aug-11 03:18 PM
255 posts Share on Facebook Share on Twitter Share on Linkedin    Click to send email to this author Click to send private message to this authorClick to view this author's profile
#2. "RE: Svolvaer: Noorderlicht"
In response to In response to 1
Fri 26-Aug-11 03:22 PM by wblink

Gendt, NL
          

Hoi Albert,

Meeste was me duidelijk (interval, jpg enz). Wat mij NIET duidelijk was OF ik de opnamen in een filmpje zou kunnen omzetten en dat werkt dus met QT pro.

Ik wil diverse dingen proberen: video met de P7000 en foto's met de D3X EN "video" (Time Laps dus) met de D3X en foto's met de P7000.

Alles in de hoop dat het 1 van de 5 dagen helder is ...
Anders heb ik een duur reisje om Noorweegse haventjes en huisjes te fotogaferen geboekt.

Alhoewel dat laatste OOK niet te versmaden is.

D3S komt.
Ten minste: als de D4 er niet VOOR de tijd van het bereiken van het vereiste saldo op mijn rekening is.

Willem

Sony Nex-7

  

Alert Printer-friendly copy | Reply | Reply with quote

A general, generic topicSvolvaer: Noorderlicht [View all] , wblink , Thu 25-Aug-11 07:35 AM
 
Subject Author Message Date ID
Reply message RE: Svolvaer: Noorderlicht
alberte Moderator
25th Aug 2011
1
Reply message RE: Svolvaer: Noorderlicht
wblink
26th Aug 2011
2
     Reply message RE: Svolvaer: Noorderlicht
alberte Moderator
26th Aug 2011
3
          Reply message RE: Svolvaer: Noorderlicht
wblink
27th Aug 2011
4

Forums Lobby MULTILINGUAL NIKONIANS The Dutch Café (Public) topic #916 Previous topic | Next topic


Take the Nikonians Tour and learn more about being a Nikonian Wiki /FAQ /Help Listen to our MP3 photography radio channels Find anything on Nikon and imaging technology - fast!

Copyright © Nikonians 2000, 2014
All Rights Reserved

Nikonians®, NikoScope® and NikoniansAcademy™ are trademarks owned by Nikonians.org.
Nikon®, Nikonos® and Nikkor® are registered trademarks of Nikon Corporation.